Generelt om BAS
 


BAS er databasen, som alene indeholder adresser inden for byggeri.

BAS, Byggeriets Adresse Service, er oprettet i 1982 med baggrund i distribution af fagblade. I dag udsendes fagbladene Puff, Mester & Svend, BygTek og Byggeri efter adresserne i BAS, og en lang række producenter køber deres adresser til direct-mail her....


Alle emner i BAS er inden optagelsen i databasen kontaktet telefonisk. Således er adresse, arbejdsfelt etc. registreret efter emnets oplysninger. Rettelser sker løbende efter samme model. Her er kilderne brugerne, CVR-registret og Post Danmark.

Leveringsform
Adresserne kan efter ønske udskrives på labels eller brevpapir - eller leveres i elektronisk form som f.eks. Excel-fil til brevfletning eller integration i egen kundedatabase.

Leveringstid
De fleste ordrer kan ekspederes samme dag. Ekspresordrer leveres i hele landet samme dag med SAS/Budstikken, hvis ordren afgives inden kl. 10.00. Tillæg kun de øgede transportomkostninger.

BAS ajour
Ring og få den nødvendige information - før din næste udsendelse!

Pakkeopgaver
BAS pakker og sender også din kampagne. Ring og få en pris, før kontoret drukner i manuel kuvertering...

Priser:

Labels m/navn og adresse kr. 1,80
  Excel-fil m/alle oplysninger kr. 4,00
     
  Der tillægges 75 kr. for ordrer under kr. 250.
  Alle priser pr. enhed (adresse) og ekskl. moms.

Garanti
Returnerer postvæsenet en BAS-forsendelse med oplysning om ny adresse, så refunderer vi portoen - dog med max. kr. 7,00 for hvert uanbringeligt brev.
Garantien gælder, hvis de købte adresser udsendes inden seks arbejdsdage fra udskriftsdatoen.
En forudsætning er, at de anvendte kuverter er UDEN påtegningen: „Eftersendes ikke ved vedvarende adresseforandring, men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse."

Copyright
Al copyright til BAS-systemet tilhører Odsgard A/S. Enhver form for kopiering vil via det indlagte kontrolsystem blive mødt med retsligt erstatningskrav.
Enhver ordre er, hvor andet ikke skriftligt er aftalt, at regne for leveret til éngangsbrug.
Adresser leveret elektronisk kan bruges frit - dog må de ikke anvendes til videresalg eller publicering under nogen form, fx på internettet.
Ret til ændringer i pris og vilkår forbeholdes.